วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

                                                                       
                                                              เพลง กะทันหัน
แสงแดดระเรื่อจาง
หยาดน้ำค้างสลายไป
ดอกไม้เคยสดใส
                                                       ร่วงโรยไปด้วยกาลเวลา